Cenovnik usluga

Cene naših usluga su podeljene u tri kategorije

Usluga dizajna pojedinačnog proizvoda10.000,00
Usluga pripreme za štampu po elementu koji se
obrađuje i čija obrada nije elementarna
3.000,00
Usluga pripreme za on-line objavljivanje po elementu
koji se obrađuje, kao i korekcija ranije pripremljenog
materijala za štampu po elementu koja se obrađuje, kao
i pojedinačnog elementa veće celine za čiju obradu nije
potrebno više od 30min
1.000,00
Popust usled višegodišnje saradnje,
kao i za oglašavače u magazinu Mehatronika
50%
Popust u zavisnosti od obima posla10-50%
Cenovnik usluga u dinarima bez PDV-a.

Konkretnu ponudu izrađujemo za svaki posao u skladu sa ovim cenovnikom. U slučaju da je potrebno kombinovati dve ili više usluga iz cenovnika prilikom izrade jednog proizvoda, uračunava se popust u okviru “Popusta u zavisnosti od obima posla”.

Proizvod je svaka zasebna jedinica koja zahteva specifičan dizajn, kao što je: baner, vizit karta, logo, katalog, dvolist, font, roll-up,…. Element je zasebna jedinica proizvoda koja se inkorporira u njega, kao što je: fotografja, grafik, vektorski objekat, slovo fonta,…

Smatramo da je jednostavnost vrlina.